_______________________________________________________________________________________________________________________
27.10.2020

PRVÝ KROK

Vážení čitatelia!

Chceme Vás zatiaľ v stručnosti informovať, že práve terajšie, ťažké prežívané udalosti na celej Zemi, ako aj naše vlastné prežitia, nás usmernili ku rozhodnutiu, že je vhodný čas na uverejnenie ,,Úvodnej relácie“, ktorú máme už dlhú dobu nachystanú do vysielania rádia.

I keď ešte stále nie je pôda úplne vhodná na spustenie vysielania rádia, sme si istí, že pomoc, ktorá je v jej obsahu, už prináleží práve týmto časom, pretože v jej úvode zaznieva aj táto veta:

,,A utrpenie nás navštívilo a naše duše pripravilo!“

Teda pripravujeme uverejnenie tejto relácie v textovej, ale aj v audio - video  forme, ktorá bude obohatená aj o priliehavé obrázky, ktoré dôležitý obsah relácie ešte pomôžu dokresliť.
Toto bude teda z našej strany PRVÝ KROK pomoci pre tých hľadajúcich – najmä tých ešte neznalých, ktorý si zatiaľ môžeme dovoliť.
Táto pomoc je nie záchranou  pred pandémiou, ale duchovnou záchranou pred tým ďalším, čo bude nasledovať.

Viac sa zatiaľ urobiť nedá, lebo doba ešte nedozrela pre tie kroky následné a každý sa musí v tejto dobe zariadiť podľa svojho vlastného cítenia.

                                                     Rádio ZÁCHRANA!

_______________________________________________________________________________________________________________________
30.10.2020

ČO SA TO DEJE? ... A PREČO?

 

Väčšina si na tieto otázky odpovie: „Veď sa nič nedeje!“
To sú ale takí, ktorí žijú úplne odtrhnutí od užitočného života a žijú iba na úkor iných. Teraz bude veľmi adresné jedno záhorácke príslovie, ktoré získala jedna pani z nášho kolektívu priamo zo zdroja na Záhorí, od starej a skúsenej osoby:

„Od pána až po žobráka, každý žije ze sedláka!“

Lenže dnes, ako doteraz vždy, ten najdôležitejší článok nášho životného procesu, ten „sedlák“,  je odkázaný na živorenie, ale tí, ktorí z neho žijú, sa hrajú na tých pánov. Potom takým nehovorí nič africký mor ošípaných, mor včiel, vtáčia chrípka, klieštiky na hydine, mnoho škodcov na rastlinách, ani to, že z našich krásnych lesov sa stávajú cintoríny za našej asistencie a hmyzu, ba už ani Covid-19. Vracia sa nám to, čo sme už dávno predpovedali, ba sa to aj potvrdilo, že či sa zachováme rovnako aj vtedy, keď to príde na nás, teda tak, ako sme sa správali, ba aj správame ku našim lesom. Či nám bude ľudský osud rovnako ľahostajný, ako tomu bolo, ba aj je, voči lesom? Či necháme ľudské mŕtvoly povaľovať sa po uliciach tak, ako nechávame tie stromy v našich lesoch?Zamedzili by sme tak šíreniu toho COVID-u-19? 
Človek s otvorenou mysľou, ba neodtrhnutý od toho bežného života, si však často kladie tie otázky, ktoré sú v názve, ale nenachádza uspokojivú odpoveď. A pre tých je tu znovu naša pomoc, ako doposiaľ vždy na našej stránke bola, zostávajúc bez povšimnutia, lenže teraz vo forme komplexnej, teda takej, ktorá odhalí pravú príčinu všetkých našich terajších problémov, ktorých je neúrekom. Myslíme si, že doba na tento chúlostivý krok dozrela!

Zatiaľ iba na tento náš prvý krok!
Kto má potrebnú odvahu, ale aj čulosť ducha, nech si vypočuje tú dôležitú odpoveď! 

Alebo nech si ju prečíta!

 

Úvodnú reláciu v textovej podobe si môžete stiahnuť a následne prečítať tu.

Úvodnú reláciu, doplnenú o fotografie a obrázky, si môžete vypočuť v nasledujúcom videu:

______________________________________________________________________________________________________________
6.12.2020

ABDRUSHIN A ORTHON
POSOLSTVO GRÁLU A VEČNÉ ZÁKONY

 

Doba zasľúbení sa plní, ale tí, ktorí mali byť nositeľmi Pravdy podľa Slova, ba aj svojho iba navonok prezentovaného stúpenectva, konajú v rozpore s tým, čo toto Slovo Pravdy od nás vyžaduje.
Je žalostné sledovať, čo stavajú na vrchol svojho vonkajšieho prejavu a ako sa znovu zaplietli iba do toho hrubohmotného a starostlivosti o to pominuteľné, o ten iba odev duchahrubohmotné telo. Už aj tá prežitá rozštiepenosť z roku 1998 sa stala malichernou pred tou, ktorá sa deje teraz. Na to podstatné, ale nimi predstierané, to večné, sa úplne zabúda, lebo každodenné starosti o živobytie to vytlačili do všednosti zabudnutia. Zostal z toho iba vypočítavý zámer, zachrániť sa čo najľahším spôsobom, teda iba predstieraným presvedčením. Jedni očakávajú, že ich zachráni Boh a druhí, že zas tí mimozemšťania! Že to musia byť oni samotní, na to zabúdajú, aj keď to Slovo, ktoré nesú pyšne pred sebou, to jednoznačne vyžaduje!

Aby sa dokázalo to napísané, musíme sa vrátiť do toho roku 1998, kedy tá nová rozpoltenosť nastala, lebo tie staršie roztržky je zbytočné si už v tejto dobe všímať. Pre usmernenie toho staršieho, sme už ale tiež na stránke ten PRVÝ KROK urobili. Tento druhý krok bude teda určený tým, ktorí sa spoznajú v tomto texte.
V tom prelomovom roku 1998, nastala rozpoltenosť medzi tými, ktorí Slovo Pravdy už poznali, ale zachovali sa rovnako, ako všetci predchodcovia v minulosti, že odmietli to nové zo Svetla, lebo ich duch zostal tiež rovnako lenivý, teda slepý a hluchý, ako tomu bolo v minulosti, ba ako sme to vysvetlili v tom PRVOM KROKU. Preto je to zbytočné opakovať, ale teraz pre nich iba podáme isté dôkazy, lebo ten ich lenivý duch, ich akosi znovu prehliadol, ba na podstatné varovania a aj tie dôkazy nezareagoval živo. Teraz budú nasledovať tie dôležité dôkazy, ktoré budú pochádzať z toho Slova, ktoré pyšne nesú pred sebou, lenže do neho sa ich duch nedokázal zahĺbiť dosť živo.

Citáty z Posolstva Grálu:
Ako kráľ Imanuel vo vesmíre, ako Parsifal prastvoreným a v duchovnej ríši, a konečne ako Syn Človeka v hrubohmotnosti na tejto planéte Zem. Trojdielny v jednom, pôsobiaci súčasne ako božské mystérium. Je to dej, ktorý nemôže byť pochopený vyvinutými ľudskými duchmi, prastvorení majú však na ňom už podiel, lebo aj oni môžu pôsobiť tu na Zemi, zatiaľ čo súčasne plnia svoju úlohu hore v hrade Grálu.

Tento citát dokazuje, že vyššie bytostné schránky – osobnosti, ako je duchovná, môžu pôsobiť, teda sa vlastne aj pripojiť k tej duchovnej – vteliť na viacerých úrovniach, lebo ich vysoká energia to umožňuje, ba dokonca podmieňuje, lebo sa oddelí vždy iba nepatrná časť k tomuto pripojeniu v nižších úrovniach.

ZÁVEREČNÉ SLOVO.
Abdrushin teraz dokončil svoje Posolstvo ľudstvu.

Po dokončení povstal v ňom teraz
Bohom vyslaný Syn Človeka
I M A N U E L,
ktorého sám Syn Boží, Ježiš
zasľúbil ľudstvu k súdu i ku spaseniu,
keď už aj starí proroci na neho poukazovali.
Nesie znamenia svojho vysokého poslania:
Živý kríž Pravdy, žiariaci z neho a
božskú holubicu nad ním,
ako ich niesol
Syn Boží.
Ľudstvo, prebuď sa zo spánku svojho ducha!

Tento citát pochádza z prvej časti Slova, teda Posolstva Grálu a dokazuje, že bezbytostná osobnosť Imanuela sa pripojila k praduchovnej osobnosti Parzifal a duchovnej Abdruschin už po napísaní prvej časti Slova Pravdy – Posolstva Grálu! Tak prečo potom autor napísal v druhej časti, teda v Doznievaniach Posolstva Grálu toto:
Keď máme tak nezmerateľné prežiť, čo všetko sa tu musí ešte stať! Veď ako to dnes vypadá? Kamkoľvek sa podívame, je bieda, zúfalstvo, bezradnosť, ktorá tu a tam prechádza v nečinnú oddanosť, zvlášť proti surovému znásilneniu. Dolu to ide s príšernou istotou, nie len v Nemecku, ale i v susediacich krajinách. Daj Boh, aby hodina, kedy sa objaví zasľúbený a oslobodí týrané ľudstvo od trýzniteľov, nebola už ďaleko.

Táto veta nebola napísaná bezdôvodne, ba je naopak veľmi dôležitá a aj spôsobila možno mnoho bolesti hlavy u živšieho ducha. Koho myslel samotný Abdrushin týmto Zasľúbeným? Veď už aj tá najvyššia bezbytostná osobnosť – Imanuel, bola s ním spojená! Dokazuje to Jeho Prehlásenie, ktoré už bolo minulosťou!

Potvrdzuje toto dianie dokonale aj nasledovný citát:
A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú!
A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma!
A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu.
Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!

V prvej zvýraznenej vete je uvedené, že príde v oblakoch a v tej druhej zvýraznenej vete je uvedené, že je tu!
Ako je to možné vysvetliť, aby to zodpovedalo logike?
Nasledovne:

Objasnenia tohto hlavolamu sa nám dostalo práve v tom roku 1998, v knihe VEČNÉ ZÁKONY! Aj keď niektorí už mali isté pomáhajúce informácie, ktoré pochádzali z inej literatúry, ale pôvodom bolo skutočné prežívanie počas pôsobenia Imanuela a Abdrushina na Zemi, ba počas udalostí, ktoré mali nastať, ale zlyhaním ľudstva nenastali a boli odsunuté do budúcnosti. Bezbytostná osobnosť Imanuela a aj bytostne praduchovná Parzifala bola spojená s inou bytostne duchovnou osobnosťou, ale v inej úrovni, teda tej, z ktorej malo prísť to nebeské vojsko, keby sa boli pozemšťania otvorili Pravde a prijali ju, ba aj toho, ktorý pôsobil na Zemi. Lenže vyvolený národ ho nepoznal, odmietol, ba nahradil temným protipólom – Hitlerom. A nastala prvá fáza očisty ľudstva, keď muselo zahynúť vo vojne milióny ľudí.

Pre odhalenie toho zasľúbeného musíme použiť citát z Večných zákonov, ktorý ale pochádza z doby, kedy ľudstvo toto dianie prežívalo. Tento citát je potom v týchto súvislostiach, najdokonalejším dôkazom pravosti tiež zasľúbenej, ktorú niektorí nepoznali a odmietali:
Toto radostné Posolstvo má poznať každý, kto má záujem dodržiavať vesmírne zákony a chápať tieto veci. Tu je:

  • Pre túto Zem som Alfou a Omegou. Som skutočný, i keď prichádzam k vám z neba. Oslobodím vás od vašej biedy. Prinesiem vám mier.
  • Môj človek z mojej blízkosti žil na Zemi ako bežný pozemšťan. Použil som ho ako svoj nástroj. Toto jeho Posolstvo má pre ľudstvo nesmierny význam a dosah. Nebol jediný, s kým máme spojenie. Všetkých si starostlivo vyberáme a presne dodržiavajú naše inštrukcie. Preto ich práca je obmedzená hranicami týchto inštrukcií.
  • Orthon je prostredníkom medzi mnou a Adamským, aby sa utvorilo spojenie so Zemou. Celú akciu však riadim cez Orthona ja. Zatiaľ nepoužijem svoje skutočné meno, kým nepríde môj deň!

Tak toto je ten zasľúbený a je jednotou s tým, ktorý nám ho tiež zasľúbil, lebo je to jedna a tá istá osoba! A toto pochopiť, ba uznať TOHO, ktorý na Zemi pôsobil, ba zasľúbil nám aj príchod svojej mimozemskej osobnosti, nebolo možné, bez prijatia TOHO NOVÉHO SLOVA ZO SVETLA, ktoré nám bolo prinesené v tom roku 1998. To, že toto nové Slovo je tak v priamom spojení s Posolstvom Grálu a nadväzuje na neho, a osoba ktorá to nové Slovo priniesla je zároveň i v spojení s tou duchovnou časťou Imanuela – Parsifala z inej úrovne, na toto poukazuje hneď nasledujúci bod, pochádzajúci z rovnakého zdroja:

  • Mnoho ľudí na Zemi bude prekvapených, keď sa stretnú tvárou v tvár s jednou z našich žien, ktorej pôvod nie je pozemský.

No a teraz nech skúsia porozmýšľať všetci tí, ktorí toto nové Slovo odmietli, ba aj osobu splnenia zasľúbení, či boli dostatočne živí duchom, ba nenechali sa znovu ovplyvniť vodcami, ktorí sledovali iba pozemský prospech. Veď nám jasne uviedol vo svojom Slove, že ON trvalo stvorenie prežíva. Jedna osobnosť prežívala a pripravovala ľudstvo na Zemi a druhá osobnosť prežívala dianie a robila prípravy s tým zasľúbeným NEBESKÝM VOJSKOM, ktoré malo spolupôsobiť a bolo nám zasľúbené už aj Ježišom.

Tak čo, má to logiku? Môže to tak byť?
Až sa to niekomu nezdá, nech sa pokúsi to vysvetliť dokonalejšie!

Radi sa necháme poučiť!

______________________________________________________________________________________________________________
14.2.2021

ODMIETNUTÁ ZÁCHRANA...
- NEPOZNANÁ MINULOSŤ

 

Vážení čitatelia,

tento príspevok si môžete vypočuť v audio podobe tu:

alebo v textovej podobe prečítať na nasledujúcich riadkoch:

Naša uznávaná, ba vyučovaná, ale nie príliš vzdialená história, je falošná, ba zámerne sú dôležité fakty tutlané, nakoľko nie sú v súlade so zámerom, ktorý umožňuje ovládanie ľudstva a to prostredníctvom ideologických mocenských inštitúcií, ktoré nám vládnu a môžeme ich adresne odhaliť: Sú to cirkvi a politické strany, ba dnes už aj armáda, ktorá je vo väčšine štátov už mocensky samostatná. A potom riadeným poskokom týchto menovaných, mocichtivých inštitúcií, je veda a následne školstvo, ba aj všetky médiá, okrem pár „čiernych oviec“, ktoré odmietli byť iba poskokmi, ale udržali si svoju slobodu, aby sa bez hanby mohli pozrieť na seba do zrkadla. 
O ktorý historický a tak dôležitý, ba nepoznaný medzník našej histórie ide? O ten, počas ktorého sme my, ako ľudstvo, prežili dve posledné svetové vojny! Nikde sa nedozviete, že to bola vlastne prvá Veľká očista ľudstva, keď ľudstvo odmietlo toho, ktorý nám bol zasľúbený v mnohých proroctvách, ba hlavne v tom poslednom: Treťom fatimskom proroctve, ktoré nám bolo odhalené prostredníctvom ženy, ktorá v jeho plnení zohrávala dôležitú úlohu, bola vyslankyňou Svetla a bola odmietnutá vyvoleným národom – Natália de Lemeny Makedonová. No a cirkev toto pravé proroctvo do dnes nezverejnila, ba zverejnila falošné! Prečo? No preto, že jej nepasovalo do jej mocenských zámerov! Následne nepripravila ľudstvo na tento najdôležitejší medzník ľudstva, ktorý nás mohol zachrániť pred všetkým tým, čo sme museli následne zažiť, ba čo teraz prežívame, a čo ešte iba budeme prežívať. Hlavne pred druhou svetovou vojnou, keď ešte aj samotná cirkev dala prednosť vyslancovi temna – Hitlerovi, pred vyslancom Svetla – Imanuelom! Nesklamala iba cirkev, ale hlavne nový vyvolený národ...nemecký. Ten dal prednosť vyslancovi temna pred vyslancom Svetla.

Lenže nie iba ten jeden vyslanec Svetla nám bol vtedy poslaný k záchrane, ba ku dôležitému obratu ľudstva, ktorý by bol zmenil náš život na raj na Zemi, keby sme sa boli otvorili Svetlu, ale nie temnu. Dnes sa už niektorí novinári, ba aj vedci, začínajú čiastočne zobúdzať z tej temnej agónie, ktorá sa stáva v posledných rokoch už neznesiteľná a začínajú si skladať isté prežité udalosti, ba správne hodnotiť pôsobenie tých, ktorí boli súčasníkmi TOHO – už menovaného, ba mali spolupôsobiť na tom dôležitom obrate ľudstva. Bol to napríklad Nikola Tesla, George Adamski a mnohí iní, menej známi, ktorí mali špeciálne úlohy, ba aj isté geniálne schopnosti. Iba pár osôb vie odkiaľ čerpal Tesla, ba že spolupracoval s mimozemskými civilizáciami a všetko sa pripravovalo na to, aby sme konečne získali čisté energie, pravé duchovné poznanie, ba aby sa náš život mohol úplne zmeniť.
Keby ľudstvo nebolo sklamalo, dnes by sme už spolupôsobili so svojimi vesmírnymi bratmi a na dovolenky by sme chodili na iné planéty, nemuseli by sme nosiť rúška, ani manifestovať za čisté ovzdušie, nezávideli susedom, nežobrali o vyšší plat, ba ani neplakali za mŕtvym zosnulým.   
Všetky prežité historické udalosti by vystúpili pred nami v pravej forme a mohli by sme vidieť, koľko obetí už bolo vykonaných pre nás zo Svetla, ba vedeli by sme aj to, ako sme vždy sklamali a tieto pravé pomoci vymenili za falošné. Dokážeme si tu napísané, iba na prežití TOHO pravého VODCU, ale iba stručne, nakoľko podrobnosti už každý živý duch mohol dávno získať, lebo sú pre nás dlhú dobu k dispozícii.

 

Z obhajoby Abdrushinovej pred súdom
dňa 22. októbra 1939

(časť)

Ja môžem len povedať: Žil som to, čo som napísal, lebo to všetko prichádzalo z môjho živého presvedčenia. A to malo na zreteli len blaho iných.
Čo sa potom týka tak často používaného výrazu "sekta" alebo "Náboženské spoločenstvo", môžem stále len opakovať, že nešlo o tento prípad.

Už počas mnohých rokov stále a opakovane poukazujem na to, že nechcem založiť ani cirkev ani sektu, ani náboženské spoločenstvo, že neprinášam ani žiadne nové náboženstvo, ale že mojim jediným úmyslom je vysvetliť samočinné zákony, ktoré pôsobia vo stvorení. Poznať ich, je pre každého človeka, žijúceho v tomto Stvorení potrebné a môže všetkým byť len k úžitku.
Dokazujú to i moje zobraté spisy, týkajúce sa tejto oblasti. Preto sa nepotrebujem o tom ďalej rozširovať.
Chcel som ľuďom sprostredkovať výsledky mojich pozorovaní a výskumov z oblasti samočinných zákonov vo Stvorení alebo v prírode, aby boli ľuďom prospešné, inak nič. To tiež vyplýva dostatočne zreteľne z mojich prác, čo samotné môže už byť dôkazom.
Samotný Predslov k môjmu hlavnému dielu je namierený proti akémukoľvek sektárstvu a ukazuje jasne cestu, ktorá bola pre mňa vždy základom. Znie doslova:

NA ÚVOD!

Rúška padá a viera sa stáva presvedčením. Len v presvedčení je oslobodenie a spása!
Hovorím len k tým, ktorí skutočne hľadajú. Tí musia byť schopní a ochotní skúmať vecne to vecné! Náboženskí fanatici a kolísaví rojkovia mali by sa radšej vzdialiť, lebo Pravde škodia. Avšak zlovoľní a nevecní majú sami nájsť v týchto Slovách odsúdenie.

Posolstvo zasiahne len tých, ktorí otvorene nosia v sebe iskru Pravdy a túžbu byť skutočne človekom. Všetkým tým sa tiež stane Svetlom a oporou. Povedie ich bez okľúk von zo všetkého chaosu dnešného zmätku.
Nasledujúce slovo neprináša nové náboženstvo. Chce byť pochodňou pre všetkých vážnych poslucháčov alebo čitateľov, aby našli správnu cestu, ktorá ich povedie do vytúžených výšin.
Len ten, kto sa sám pohybuje, môže sa duchovne dostať dopredu. Hlupák, ktorý k tomu používa cudzích pomôcok vo forme hotových názorov, ide svojou cestou len ako o barlách a vlastné zdravé údy pri tom vylúčil.
Len čo smelo používa všetkých schopností, ktoré v ňom driemu v očakávaní na jeho zavolanie, ako výzbroj ku vzostupu, zužitkuje tak zverenú mu hrivnu podľa vôle svojho Stvoriteľa a premôže hravo všetky prekážky, ktoré mu chcú skrížiť cestu, aby ho z nej odchýlili.
Preto sa prebuďte! Len v presvedčení je pravá viera. Ku presvedčeniu sa dochádza jedine prísnym skúmaním a uvažovaním! Buďte živými v nádhernom Stvorení svojho Boha!

Našťastie je to v mojom prípade niečo iného, pretože všetko, čo som povedal, je vytlačené, t.j. moje zobraté práce, o ktoré sa hlavne jedná, (*) kvôli ktorým ľudia ku mne našli cestu a tiež všetko, robili sami, čo urobili, že totiž poskytovali pôžičky, ktoré slúžili len k ideálnym účelom pre podporu duchovnej činnosti.

Na týchto mojich slovách nesmie byť teraz zmenené ani to najmenšie. Majú sa dnes stále čítať presne tak, ako na začiatku a môžu platiť za dôkaz a podklad pre moju odpoveď. (*)

Také aké sú dnes, boli od začiatku. Ak sa u toho alebo oného človeka posunulo alebo zmenilo jeho vlastné presvedčenie pod inými vplyvmi a názormi, tak preto sa mne nemôže predhadzovať úmysel nejako podvádzať.
Z mojej strany sa nestalo nič a nebolo zmenené nič, ale všetko zostalo tak, slovo za slovom.
A tieto slová sú mojim nezmeneným, plným presvedčením, ku ktorému som nikdy nechcel prehovárať iného človeka, pretože mám radosť z práce samotnej a je mi ľahostajné, kto a koľko ľudí potom povie, že toto je tiež ich presvedčenie.

Potom som vzal všetko do ruky, využívajúc dlhšej spisovateľskej prestávky, aby som aj v hospodárskych veciach položil, podľa svojho názoru zdravý základ v každom ohľade. Na ňom mohlo byť všetko ďalej vedené, až sa zase budem musieť ponoriť do svojej spisovateľskej práce, ktorej cieľom malo byť nájsť jej praktické použitie vo vede a technike. (**)

(*) Ako mnohí vedia, následne boli jeho zobraté práce pokrivené, mnohé dôležité state vylúčené a tí, ktorí to spôsobili následne tvrdili, že to zmenil samotný autor, aj keď je jasné, že už práce nevlastnil, lebo toto bolo napísané v roku 1939 a v roku 1941 opustil našu Zem.
(**) Táto posledná veta podáva svedectvo, že Pán mal v úmysle, okrem duchovného pokroku, posunúť naše poznanie aj vo vedecko-technickom pokroku, keby sme neboli tak sklamali. Lenže gestapo, za pomoci katolíckej cirkvi, ho úplne morálne zlikvidovalo, ba boli snahy aj o likvidáciu telesnú, ktorej nakoniec unikol, ale keďže ľudstvo tak hrozne sklamalo, Jeho poslanie bolo zo Svetla 6. 12. 1941 ukončené.
Vybrali sme si ten najhroznejší scenár, ktorý sme už začali prežívať a nezachránia nás žiadne vakcíny, ani lieky, ba ani cirkev, ani politická strana, ani veda, a dokáže to iba každý sám za seba!

 

Keby sme neboli tak sklamali, všetci tí, ktorí boli za účelom pomoci ľudstvu vtelení na Zemi, by boli začali spolupracovať, ba pripojili by sa aj vesmírni bratia a tak by sa bola vybudovala tá zasľúbená „Tisícročná ríša“ – Božie kráľovstvo na Zemi!
Lenže teraz nás čaká, ten tiež zasľúbený - hnev Boží!

______________________________________________________________________________________________________________
1.4.2021

ŠTVRTÝ KROK

ZASĽÚBENIA

Zvukovú nahrávku textu ZASĽÚBENIA si môžete vypočuť tu: